Wycieczki

WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

AUTOKAROWE I ROWEROWE w 2014r.

******************************************************************************************

—————————————————————————————————-

Marzec 29.03.2014 / sobota / Muzeum lotnictwa – Klasztor w Mogile.

***********************************************

Kwiecień 06.04.2014 / niedziela / Śnieżnica / Beskid Wyspowy /

***********************************************

Kwiecień 13.04.2014 / niedziela palmowa/ na Leskowcu i Groniu Jana Pawła II / Beskid Mały /

***********************************************

Kwiecień 26.04.2014 / sobota / Nowy Sącz – Kamianna – Krynica

***********************************************

Maj 03.05.2014 / sobota / Wycieczka rowerowa / Tyniec – trasa wiślana /

***********************************************

Maj 04.05.2014 / niedziela / Pilsko – Beskid Żywiecki

**********************************************

Maj 11.05.2014 / niedziela / Tarnów

**********************************************

Maj 18.05.2014 / niedziela / Przeł. Kocierska – Leskowiec / Beskid Mały /

***********************************************

Maj 25.05.2014 / niedziela / Pieniny Właściwe

**********************************************

Czerwiec 08.06. 2014 / niedziela / Wycieczka rowerowa / Czernichów – Brzeźnica /

***********************************************

Czerwiec 15.06. 2014 / niedziela / Zbójnicka Chata 1960 m. n. p. m.

/ Słowacja – Tatry Wysokie /

**********************************************

Czerwiec 26-29.06.2014 / czwartek – niedziela / Masyw Śnieżnika ( 4 dniowa )

***********************************************

Lipiec – 06.07.2014 / niedziela / Babia Góra – Beskid Żywiecki

**********************************************

Lipiec – 13.07.2014 / niedziela / Rakuski Przechód 2023 m n.p.m.

/Słowacja – Tatry Wysokie /

***********************************************

Lipiec 19.07.2014 / sobota / Rysy  - Tatry Wysokie

/najwyższy szczyt w Polsce. 2499m.n.p.m/

***********************************************

Lipiec 27.07.2014 / niedziela / Lubań - Gorce

**********************************************

Sierpień 03.08.2014 / niedziela / Osterwa 1978m.n.p.m.

/Słowacja – Tatry Wysokie/

***********************************************

Sierpień 10.08.2014 / niedziela / Małołączniak 2096 m n.p.m.

/ Polska -  Tatry Zachodnie /

***********************************************

Sierpień 17.08.2014 / niedziela / Koprowy Wierch 2364 m n.p.m.

/ Słowacja – Tatry Wysokie /

***********************************************

Sierpień 24.08.2014 / niedziela / Wycieczka rowerowa / Kopiec Kraka /

***********************************************

Sierpień 28-31.08.2014 / czwartek – niedziela / Zamość ( 4 dniowa )

***********************************************

Wrzesień 14.09.2014 / niedziela / Św. Krzyż – Łysogóry i Pasmo Jeleniowskie – Góry Świętokrzyskie

***********************************************

Wrzesień 21.09.2014 / niedziela / Obidza – Wysoka – Beskid Sądecki i Pieniny

***********************************************

Wrzesień 28.09.2014 / niedziela / Kudłoń Gorce

***********************************************

Październik 05.10.2014 / niedziela / Hala Krupowa – Beskid Żywiecki

**********************************************

Październik 12.10.2014 / niedziela / Kudłacze – Beskid Makowski

***********************************************

Ekwipunek

odpowiednie obuwie, plecak, płaszcz przeciwdeszczowy,

nakrycie głowy – rękawiczki, ciepłe ubranie.

Na wycieczkę rowerową – sprawny technicznie rower, odpowiedni ubiór oraz obowiązkowo kask i dokumenty.

Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność i w swoim zakresie powinien ubezpieczyć  się od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału do organizatora.
Włodzimierz Pobożniak tel.608 533 350 lub e-mail: wlodekpobozniak@poczta.onet.pl

Do wiadomości uczestników wycieczek.

Kierownik wycieczki - Przodownik Turystyki Górskiej:

kol. Sławomir Sroka tel. 502264028 / wycieczki w kolorze niebieskim /

Prowadzący wycieczki rowerowe / czerwone /

kol. Włodzimierz Pobożniak tel. 608533350

Prowadzący wycieczki górskie, słowackie: / zielone /

kol. Krzysztof Florczyk tel. 509121357

Koszt wyjazdu obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne, opiekę przodownika turystyki górskiej.

Koszt wyżywienia i biletów wstępu oraz noclegi we własnym zakresie ( jeżeli nie jest napisane inaczej )

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty i legitymację członka PTTK,

a uczestnicy wycieczek w Tatry Słowackie obowiązani są posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na wycieczki zapisywani są wszyscy chętni, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Osoby niepełnoletnie oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.

Członkowie Koła Miejskiego PTTK Skawinie posiadający opłaconą składkę członkowską

za 2014 rok otrzymują rabat w kosztach wycieczki.

Osoby które zapłaciły zadatek na wycieczkę wielodniową, i w przypadku rezygnacji z imprezy mogą otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy tylko poprzez wyznaczenie za siebie innej osoby.

Jeżeli rezygnacja z wycieczki jednodniowej następuje w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, zwrot kosztów wycieczki nie przysługuje, każdy ma prawo znaleźć inną osobę na swoje miejsce, informując o zamianie organizatora, do dnia poprzedzającego wyjazd do godziny 9.00

Uczestnicy wycieczki powinni stosować się do wskazówek przedstawiciela organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa lub bardzo złych warunków atmosferycznych.

Wielkość pojazdu będzie dostosowana do ilości uczestników imprezy więc każda powinna się odbyć / autokar, lub bus /

w tej sytuacji może zmienić się koszt wycieczki.

Wyjazdy i przyjazdy są z parkingu obok stadionu „Orlik” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie.

Zapisy i wpłaty są przyjmowane na wszystkie zaplanowane wycieczki w Biurze Koła Miejskiego PTTK w Skawinie ul. Bukowska 1 pok. 5 / parter / każdą środę od 15.00 do 17.00 tel. 502264028

Podajemy skalę trudności tras planowanych wycieczek:

1 łatwa, 2dla średnio zaawansowanych, 3dla zaawansowanych, 4 trudna, 5 bardzo trudna

Zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczkach – ilość miejsc ograniczona.