Wycieczki

WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

AUTOKAROWE I ROWEROWE

******************************************************************************************

—————————————————————————————————-

*******************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

**********************************************

**********************************************

*********************************************

*************************************

***********************************************

**********************************************

***********************************************

*********************************************

***********************************************

***********************************************

**********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

**********************************************

***********************************************

Ekwipunek

odpowiednie obuwie, plecak, płaszcz przeciwdeszczowy,

nakrycie głowy – rękawiczki, ciepłe ubranie.

Na wycieczkę rowerową – sprawny technicznie rower, odpowiedni ubiór oraz obowiązkowo kask i dokumenty.

Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność i w swoim zakresie powinien ubezpieczyć  się od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału do organizatora.
Włodzimierz Pobożniak tel.608 533 350 lub e-mail: wlodekpobozniak@poczta.onet.pl

Do wiadomości uczestników wycieczek.

Kierownik wycieczki - Przodownik Turystyki Górskiej:

kol. Sławomir Sroka tel. 502264028 / wycieczki w kolorze niebieskim /

Prowadzący wycieczki rowerowe / czerwone /

kol. Włodzimierz Pobożniak tel. 608533350

Prowadzący wycieczki górskie, słowackie: / zielone /

kol. Krzysztof Florczyk tel. 509121357

Koszt wyjazdu obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne, opiekę przodownika turystyki górskiej.

Koszt wyżywienia i biletów wstępu oraz noclegi we własnym zakresie ( jeżeli nie jest napisane inaczej )

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty i legitymację członka PTTK,

a uczestnicy wycieczek w Tatry Słowackie obowiązani są posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na wycieczki zapisywani są wszyscy chętni, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Osoby niepełnoletnie oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.

Członkowie Koła Miejskiego PTTK Skawinie posiadający opłaconą składkę członkowską

za 2014 rok otrzymują rabat w kosztach wycieczki.

Osoby które zapłaciły zadatek na wycieczkę wielodniową, i w przypadku rezygnacji z imprezy mogą otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy tylko poprzez wyznaczenie za siebie innej osoby.

Jeżeli rezygnacja z wycieczki jednodniowej następuje w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, zwrot kosztów wycieczki nie przysługuje, każdy ma prawo znaleźć inną osobę na swoje miejsce, informując o zamianie organizatora, do dnia poprzedzającego wyjazd do godziny 9.00

Uczestnicy wycieczki powinni stosować się do wskazówek przedstawiciela organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa lub bardzo złych warunków atmosferycznych.

Wielkość pojazdu będzie dostosowana do ilości uczestników imprezy więc każda powinna się odbyć / autokar, lub bus /

w tej sytuacji może zmienić się koszt wycieczki.

Wyjazdy i przyjazdy są z parkingu obok stadionu „Orlik” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie.

Zapisy i wpłaty są przyjmowane na wszystkie zaplanowane wycieczki w Biurze Koła Miejskiego PTTK w Skawinie ul. Bukowska 1 pok. 5 / parter / każdą środę od 15.00 do 17.00 tel. 502264028

Podajemy skalę trudności tras planowanych wycieczek:

1 łatwa, 2dla średnio zaawansowanych, 3dla zaawansowanych, 4 trudna, 5 bardzo trudna

Zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczkach – ilość miejsc ograniczona.