Wycieczki

WYCIECZKI STATUTOWE W 2017 ROKU.

—————-https://www.youtube.com/watch?v=_3qPrWEjTaw———    —————————————————————————*************************************************************

***************************************************************